Poprawna pisownia

obowiązki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

obowionzki

Niepoprawna pisownia