Niepoprawna pisownia

nómeryczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

numeryczna

Poprawna pisownia