Poprawna pisownia

niezupełni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zupełni

Niepoprawna pisownia