Niepoprawna pisownia

niepszytomna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzytomna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przytomna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.