Poprawna pisownia

niepopularność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie popularność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.