Poprawna pisownia

niepoparcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie poparcie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.