Niepoprawna pisownia

nieopliczalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobliczalny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie obliczalny

Niepoprawna pisownia