Niepoprawna pisownia

nieliczysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczysz

Poprawna pisownia