Poprawna pisownia

niejakim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jakim

Niepoprawna pisownia