Niepoprawna pisownia

niebuj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie bój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie buj

Niepoprawna pisownia