Poprawna pisownia

nie zdążę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zdąże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążę

Niepoprawna pisownia