Niepoprawna pisownia

nie wygodna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewygodna

Poprawna pisownia