Niepoprawna pisownia

nie swoje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieswoje

Poprawna pisownia