Niepoprawna pisownia

nie swój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieswój

Poprawna pisownia