Poprawna pisownia

nie sądzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sondzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesondzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesądzi

Niepoprawna pisownia