Poprawna pisownia

nie przesadzam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzesadzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszesadzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepszesadzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pżesadzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepżesadzam

Niepoprawna pisownia