Niepoprawna pisownia

nie naturalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienaturalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienatóralni

Niepoprawna pisownia