Niepoprawna pisownia

nie naganna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienaganna

Poprawna pisownia