Niepoprawna pisownia

nie ludzki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieludzki

Poprawna pisownia