Niepoprawna pisownia

nie godziwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodziwi

Poprawna pisownia