Niepoprawna pisownia

nie daleki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedaleki

Poprawna pisownia