Niepoprawna pisownia

na pisany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisany

Poprawna pisownia