Obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „na kempingu”.

Poprawna pisownia

na kempingu

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

na kampingu

Poprawna pisownia, hasło ze słownika wyrazów obcych.