Niepoprawna pisownia

na ciędź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nacięć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naciędź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nacienć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cienć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cięć

Niepoprawna pisownia