Niepoprawna pisownia

lekomyślne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekkomyślne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekko-myślne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko myślne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekkomyźlne

Niepoprawna pisownia