Obie formy tego imienia żeńskiego, są poprawne, jednak funkcjonują niezależnie.

Poprawna pisownia

Korneli

Poprawna pisownia, formia imienia żeńskiego Kornela lub forma słowa kornel (oznaczającego rodzaj twardego drewna).

Poprawna pisownia

Kornelii

Poprawna pisownia, forma imienia żeńskiego Kornelia.


Niepoprawna pisownia

Korneljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Kornelji

Niepoprawna pisownia