Niepoprawna pisownia

konkórencje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konkurencje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kąkurencje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkuręcje

Niepoprawna pisownia