Niepoprawna pisownia

komukolwieg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komukolwiek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komu kolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komókolwiek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

komu kol wiek

Niepoprawna pisownia