Niepoprawna pisownia

kąwoju

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konwoju

Poprawna pisownia