Poprawna pisownia

jesieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jezieni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jesienii

Niepoprawna pisownia