Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym trzecim czerwcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci czerwca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci czerwiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci czerwca

Niepoprawna pisownia