Poprawna pisownia

dokonaniami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do konaniami

Niepoprawna pisownia