Niepoprawna pisownia

do biegnę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegnę

Poprawna pisownia