Niepoprawna pisownia

daleko-idące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

daleko idące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dalekoidące

Niepoprawna pisownia