Niepoprawna pisownia

ciongną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągną

Poprawna pisownia