Niepoprawna pisownia

cielence

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cielęce

Poprawna pisownia