Poprawna pisownia

cętka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

centka

Niepoprawna pisownia