Niepoprawna pisownia

Armenja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Armenia

Poprawna pisownia, znaczenie: Republika Armenii – kraj znajdujący się na pograniczu Azji i Europy, na Kaukazie Południowym. Jest to najstarsze państwo chrześcijańskie na świecie.