Niepoprawna pisownia

adopcyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adopcyjną

Poprawna pisownia