Niepoprawna pisownia

a typowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

atypowe

Poprawna pisownia, znaczenie: nietypowe – nieposiadające cech typowych.