Niepoprawna pisownia

a społecznie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w sytuacji odnoszenia się do czegoś związanego ze społeczeństwem, np. „Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialna reklama”.


Poprawna pisownia

aspołecznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

a zpołecznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

azpołecznie

Niepoprawna pisownia