Poprawna pisownia

2-krotny

Poprawna pisownia, uwaga: zapis cyfrowo-słowny stosuje się wyłącznie w tekstach niebeletrystycznych.

Poprawna pisownia

dwukrotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwókrotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu krotny

Niepoprawna pisownia