Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia