Poprawna pisownia

Klaudii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Klaudi

Niepoprawna pisownia